Stavební práce

  • naložíme přebytečnou zeminu a sypké hmoty, provedeme výkopy
    menšího rozsahu a hloubení rýh malým nakladačem Locust nebo pásovým bagrem
  • provedeme dlážděné chodníky
  • parkoviště ze zámkové dlažby
  • sportovní hřiště
  • další drobné stavební práce