Společnost Film real s.r.o. vznikla v roce 2002 oddělením technických činností přímo nesouvisejících s filmovou výrobou od Ateliérů Bonton Zlín.

Převzala téměř šedesátiletou zkušenost s provozováním průmyslového areálu, s licencovanými energetickými službami, strážní službou, s péčí o sadové úpravy, údržbou komunikací i drobnou stavební činností.

Speciální technologie zpracování filmů vyžadovala tvořivý přístup k výrobě nedostupných náhradních dílů, která dala základ vzniku kovodílny i zámečnické dílny.

Když získané zkušenosti znásobily současné technické možnosti, vznikla zde technická výrobní jednotka, která se úspěšně pouští do zakázek i mimo domovský areál.

Nabízíme výrobu a montáž zámečnických konstrukcí, obrábění kovů a účast na výrobě a opravách atypických výrobních zařízení, čištění komunikací, úklid listí v parcích, veřejných prostranstvích i na hřbitovech, sečení trávy, odhrnování sněhu z komunikací, parkovišť a chodníků, zemní práce nakladačem UNC 060, dlažby a předlažby chodníků a drobné stavební práce, zapůjčujeme velkoobjemové kontejnery na odvoz suti provozujeme nákladní dopravu do 3,5 t a odtahovou službu, zabezpečujeme stavební řízení a inženýrskou činnost ve stavebnictví, realitní činnost včetně kontaktu s katastrem nemovitostí, pronajímáme volné nebytové prostory v areálu.